ปั๊มน้ำบ้านSCALA2
ฝากดสปริงค์วาล์วปั๊มลมฟูเช็งรุ่น TA-65
สปริงค์กดแผ่นวาล์ว ไอดี-ไอเสีย ปั๊มลมฟูเช็งรุ่น TA-65
อะไหล่ปั๊มลมพูม่า 2 แรงม้า รุ่น PP-32 (2 HP 3 สูบ)
อะไหล่ปั๊มลมพูม่า 1/2 แรงม้า รุ่น PP-2
อะไหล่ปั๊มลมพูม่า 1/4 แรงม้า รุ่น PP-1
ข้อต่อแอร์วาล์ว [ Air Valve ]
แผ่นวาล์วไอดี-ไอเสียปั๊มลมฟูเช็ง รุ่น TA-65
เพรสเชอร์สวิทซ์ปั๊มน้ำอัตโนมัติ
อะไหล่ปั๊มลมพูม่า 3 แรงม้า รุ่น PP-23 (3 HP รุ่นวาล์ว)
อะไหล่ปั๊มลมพูม่า 3 แรงม้า รุ่น PP-23 (3 HP รุ่นแผ่นลิ้น)
สตรีมแทรปแบบลูกลอย [Float Steam Trap] รุ่น TSF-10 [15A]
สตรีมแทรปแบบลูกลอย [Float Steam Trap] รุ่น TSF-10 [20A]
สตรีมแทรปแบบลูกลอย [Float Steam Trap] รุ่น TSF-10 [25A]
มอเตอร์ HITACHI 125 แรงม้า รุ่น 125 TFO-KK (DK)/125HP/380V
มอเตอร์ HITACHI 100 แรงม้า รุ่น 100 TFO-KK (DK)/100HP/380V
มอเตอร์ HITACHI 75 แรงม้า รุ่น 75 TFO-KK (DK)/75HP/380V
มอเตอร์ HITACHI 60 แรงม้า รุ่น 60 TFO-KK (DK)/60HP/380V
มอเตอร์ HITACHI 50 แรงม้า รุ่น 50 TFO-KK (DK)/50HP/380V
มอเตอร์ HITACHI 40 แรงม้า รุ่น 40 TFO-KK (DK)/40HP/380V
มอเตอร์ HITACHI 30 แรงม้า รุ่น 30 TFO-KK (DK)/30HP/380V
มอเตอร์ HITACHI 25 แรงม้า รุ่น 25 TFO-KK (DK)/25HP/380V
มอเตอร์ HITACHI 15 แรงม้า รุ่น 15 TFO-KK (DK)/15HP/380V
เวคคั่มเกจ 0- -1 บาร์ หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/4 นิ้ว
เวคคั่มเกจ 0- -1 บาร์ หน้าปัด 2 1/2 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/4 นิ้ว
เพรสเชอร์เกจ 0 - 10 บาร์ หน้าปัด 2 1/2 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/4 นิ้ว
หัวขับไฟฟ้าพร้อมบอลวาล์ว UPVC แบบหน้าแปลน
น้ำมันปั๊มลมสกรูฟูเช็ง FS 600 [ FS 600 Synthetic Lubricant Oil Screw Air Compressor ]
น้ำมันเครื่องปั๊มลมสกรู [ Synthetic Lubricant Oil Screw Air Compressor ]
น้ำมันเครื่องปั๊มลมลูกสูบ 20 ลิตร [ Piston Lubricant Oil ]
น้ำมันเครื่องปั๊มลมสกรู [ Mineral Lubricant Oil Screw Air Compressor ]
น้ำมันเครื่องปั๊มลมลูกสูบ 5 ลิตร [ Piston Lubricant Oil ]
น้ำมันเครื่องปั๊มลมลูกสูบ 3 ลิตร [ Piston Lubricant Oil ]
น้ำมันเครื่องปั๊มลมลูกสูบ 1 ลิตร [ Piston Lubricant Oil ]
น้ำมันปั๊มลมแบบลูกสูบชนิดใช้แรงดันสูง 20 ลิตร [ Piston High Pressure Lubricant Oil ]
เพรสเชอร์สวิทซ์ปั๊มลมสวอน 15 แรงม้า
เพรสเชอร์สวิทซ์ปั๊มลมฟูเช็ง แบบสวิทซ์หมุนซ้าย-ขวา
เพรสเซอร์สวิทซ์ปั๊มลมฟูเช็ง
สตีมแทรป [ Steam Trap ] รุ่น TD-10NA ( 25A )
สตีมแทรป [ Steam Trap ] รุ่น TD-10NA ( 20A )
สตีมแทรป [ Steam Trap ] รุ่น TD-10NA ( 15A )
อะไหล่ปั๊มลมพูม่า 15 แรงม้า รุ่น PP-315 (15 HP รุ่นใหม่)
อะไหล่ปั๊มลมพูม่า 15 แรงม้า รุ่น PP-315 (15 HP รุ่นเก่า)
อะไหล่ปั๊มลมพูม่า 10 แรงม้า รุ่น PP-310 (10 HP รุ่นวาล์ว)
อะไหล่ปั๊มลมพูม่า 10 แรงม้า รุ่น PP-310 (10 HP รุ่นแผ่นลิ้น)
อะไหล่ปั๊มลมพูม่า 7.5 แรงม้า รุ่น PP-275 (7.5 HP รุ่นวาล์ว)
อะไหล่ปั๊มลมพูม่า 5 แรงม้า รุ่น PP-35 (5 HP รุ่นแผ่นลิ้น)
อะไหล่ปั๊มลมพูม่า 7.5 แรงม้า รุ่น PP-275 (7.5 HP รุ่นแผ่นลิ้น)
อะไหล่ปั๊มลมพูม่า 5 แรงม้า รุ่น PP-35 (5 HP รุ่นวาล์ว)
อะไหล่ปั๊มลมพูม่า 2 แรงม้า รุ่น PP-22 (2 HP 2 สูบ)

                
Sitemap หมวดหมู่