เพรสเชอร์เกจ 0 - 6 บาร์ หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/2 นิ้ว
เพรสเชอร์เกจ 0 - 6 บาร์ หน้าปัด 2 1/2 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/4 นิ้ว
เพรสเชอร์เกจ 0 - 10 บาร์ หน้าปัด 2 1/2 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/4 นิ้ว
เพรสเชอร์เกจ 0 - 400 บาร์ หน้าปัด 2 1/2 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/4 นิ้ว
เพรสเชอร์เกจ 0 - 250 บาร์ หน้าปัด 2 1/2 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/4 นิ้ว
เพรสเชอร์เกจ 0 - 4 บาร์ หน้าปัด 2 1/2 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/4 นิ้ว
เพรสเชอร์เกจ 0 - 16 บาร์ หน้าปัด 2 1/2 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/4 นิ้ว
เพรสเชอร์เกจ 0 - 16 บาร์ หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/2 นิ้ว
เพรสเชอร์เกจ 0 - 25 บาร์ หน้าปัด 2 1/2 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/4 นิ้ว
เพรสเชอร์เกจ 0 - 100 บาร์ หน้าปัด 2 1/2 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/4 นิ้ว
เพรสเชอร์เกจ 0 - 100 บาร์ หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/2 นิ้ว
เพรสเชอร์เกจ 0 - 40 บาร์ หน้าปัด 2 1/2 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/4 นิ้ว
เพรสเชอร์เกจ 0 - 2.5 บาร์ หน้าปัด 2 1/2 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/4 นิ้ว
เพรสเชอร์เกจ 0 - 7 บาร์ หน้าปัด 2 1/2 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/4 นิ้ว
เพรสเชอร์เกจ 0-6 บาร์หน้าปัด 2 1/2นิ้ว เกลียวออกหลังแบบมีแคล้มป์ล็อค
หัวขับไฟฟ้าพร้อมบอลวาล์ว UPVC แบบหน้าแปลน
ถังเก็บลม 1,000 ลิตร หนา 8 มม. (Air Tank 1,000 Liter)
Air Tank 1,000 Liter ( ถังเก็บลม 1,000 ลิตร หนา 6 มม. )
น้ำมันปั๊มลมสกรูฟูเช็ง FS 600 [ FS 600 Synthetic Lubricant Oil Screw Air Compressor ]
น้ำมันเครื่องปั๊มลมสกรู [ Synthetic Lubricant Oil Screw Air Compressor ]
น้ำมันเครื่องปั๊มลมลูกสูบ 20 ลิตร [ Piston Lubricant Oil ]
น้ำมันเครื่องปั๊มลมสกรู [ Mineral Lubricant Oil Screw Air Compressor ]
น้ำมันเครื่องปั๊มลมลูกสูบ 5 ลิตร [ Piston Lubricant Oil ]
น้ำมันเครื่องปั๊มลมลูกสูบ 3 ลิตร [ Piston Lubricant Oil ]
น้ำมันเครื่องปั๊มลมลูกสูบ 1 ลิตร [ Piston Lubricant Oil ]
น้ำมันปั๊มลมแบบลูกสูบชนิดใช้แรงดันสูง 20 ลิตร [ Piston High Pressure Lubricant Oil ]
เพรสเชอร์สวิทซ์ปั๊มลมสวอน 1-2 แรงม้า
เพรสเชอร์สวิทซ์ปั๊มลมสวอน 3-10 แรงม้า
เพรสเชอร์สวิทซ์ปั๊มลมสวอน 15 แรงม้า
เพรสเชอร์สวิทซ์ปั๊มลมฟูเช็ง แบบสวิทซ์หมุนซ้าย-ขวา
เพรสเซอร์สวิทซ์ปั๊มลมฟูเช็ง
สตีมแทรป [ Steam Trap ] รุ่น TD-10NA ( 25A )
สตีมแทรป [ Steam Trap ] รุ่น TD-10NA ( 20A )
สตีมแทรป [ Steam Trap ] รุ่น TD-10NA ( 15A )
อะไหล่ปั๊มลมพูม่า 15 แรงม้า รุ่น PP-315 (15 HP รุ่นใหม่)
อะไหล่ปั๊มลมพูม่า 15 แรงม้า รุ่น PP-315 (15 HP รุ่นเก่า)
อะไหล่ปั๊มลมพูม่า 10 แรงม้า รุ่น PP-310 (10 HP รุ่นวาล์ว)
อะไหล่ปั๊มลมพูม่า 10 แรงม้า รุ่น PP-310 (10 HP รุ่นแผ่นลิ้น)
อะไหล่ปั๊มลมพูม่า 7.5 แรงม้า รุ่น PP-275 (7.5 HP รุ่นวาล์ว)
อะไหล่ปั๊มลมพูม่า 5 แรงม้า รุ่น PP-35 (5 HP รุ่นแผ่นลิ้น)
อะไหล่ปั๊มลมพูม่า 7.5 แรงม้า รุ่น PP-275 (7.5 HP รุ่นแผ่นลิ้น)
อะไหล่ปั๊มลมพูม่า 5 แรงม้า รุ่น PP-35 (5 HP รุ่นวาล์ว)
อะไหล่ปั๊มลมพูม่า 2 แรงม้า รุ่น PP-22 (2 HP 2 สูบ)
อะไหล่ปั๊มลมพูม่า 1 แรงม้า รุ่น PP-21 (1 HP)
เพรสเชอร์รีดิวซิ่งวาล์ว[Pressure Reducing Valve]
เพรสเชอร์รีดิวซิ่งวาล์วสำหรับงานน้ำ
หัวขับไฟฟ้าพร้อมบอลวาล์ว ( Electric Actuator )
หัวขับไฟฟ้าพร้อมบอลวาล์วUPVC
ปั๊มลมสกรูฟูเช็ง (FUSHENG SCREW COMPRESSOR) 30 แรงม้า รุ่น SA22
เครื่องทำลมแห้ง( Air Dryer ) ฟูเช็ง รุ่น FR-030AP

                
Sitemap หมวดหมู่