มอเตอร์กันระเบิด ABB Explosion Proof 1HP(1,500 รอบ) รุ่น M2JA80M4B
มอเตอร์กันระเบิด ABB Explosion Proof 15HP(3,000 รอบ) รุ่น M2JA160M2A
มอเตอร์กันระเบิด ABB Explosion Proof 10HP(3,000 รอบ) รุ่น M2JA132S2B
มอเตอร์กันระเบิด ABB Explosion Proof 7.5HP(3,000 รอบ) รุ่น M2JA132S2A
มอเตอร์กันระเบิด ABB Explosion Proof 5.5HP(3,000 รอบ) รุ่น M2JA112M2A
มอเตอร์กันระเบิด ABB Explosion Proof 4HP(3,000 รอบ) รุ่น M2JA100L2A
มอเตอร์ ABB 4 แรงม้า รุ่น M2QA100L2A[3,000rpm]
มอเตอร์ ABB 3 แรงม้า รุ่น M2QA90L2A[3,000rpm]
มอเตอร์ ABB 2 แรงม้า รุ่น M2QA90S2A[3,000rpm]
มอเตอร์ ABB 1.5 แรงม้า รุ่น M2QA80M2B[3,000 rpm]
มอเตอร์ ABB 1 แรงม้า รุ่น M2QA80M2A[3,000 rpm ]
มอเตอร์ ABB 20 แรงม้า รุ่น M2QA160L4A[1,500 rpm ]
มอเตอร์ ABB 15 แรงม้า รุ่น M2QA160M4A[1,500 rpm ]
มอเตอร์ ABB 10 แรงม้า รุ่น M2QA132M4A[1,500 rpm ]
มอเตอร์ ABB 7.5 แรงม้า รุ่น M2QA132S4A[1,500 rpm ]
มอเตอร์ ABB 5.5 แรงม้า รุ่น M2QA112M4A[1,500 rpm ]
มอเตอร์ ABB 4 แรงม้า รุ่น M2QA100L4B[1,500 rpm ]
มอเตอร์ ABB 3 แรงม้า รุ่น M2QA100L4A[1,500 rpm ]
มอเตอร์ ABB 2 แรงม้า รุ่น M2QA90L4A[1,500 rpm ]
มอเตอร์ ABB 1.5 แรงม้า รุ่น M2QA90S4A[1,500 rpm ]
มอเตอร์ ABB 1 แรงม้า รุ่น M2QA80M4B[1,500 rpm ]
มอเตอร์ ABB 20 แรงม้า รุ่น M2QA160M2B[3,000rpm]
มอเตอร์ ABB 15 แรงม้า รุ่น M2QA160M2A[3,000rpm]
มอเตอร์ ABB 10 แรงม้า รุ่น M2QA132S2B[3,000rpm]
มอเตอร์ ABB 7.5 แรงม้า รุ่น M2QA132S2A[3,000rpm]
มอเตอร์ ABB 5.5 แรงม้า รุ่น M2QA112M2A[3,000rpm]
มอเตอร์ Marelli 20 แรงม้า รุ่น BAA160L4 [ ITALY ]
มอเตอร์ Marelli 15 แรงม้า รุ่น BAA160M4 [ ITALY ]
มอเตอร์ Marelli 10 แรงม้า รุ่น MAA132MA4 [ ITALY ]
มอเตอร์ Marelli 5.5 แรงม้า รุ่น MAA112M4[ ITALY ]
มอเตอร์ Marelli 2 แรงม้า รุ่น MAA90L4[ ITALY ]
มอเตอร์ Marelli 3 แรงม้า รุ่น MAA100LA[ ITALY ]
มอเตอร์ Marelli 1 แรงม้า รุ่น MAA80B4[ ITALY ]
มอเตอร์ Marelli 1/2 แรงม้า รุ่น MAA71B4 [ ITALY ]
ถังแรงดันน้ำ Pressure Tank ZILMET 300 ลิตร
ถังแรงดันน้ำ Pressure Tank ZILMET 200 ลิตร
ถังแรงดันน้ำ Pressure Tank ZILMET 80 ลิตร
ถังแรงดันน้ำ Pressure Tank ZILMET 24 ลิตร
ถังแรงดันน้ำ Pressure Tank ZILMET 50 ลิตร
มอเตอร์กันระเบิด Marelli Explosion Proof 7.5 HP( 3,000 รอบ) รุ่น D5C132SA2
มอเตอร์กันระเบิด Marelli Explosion Proof 10 HP( 3,000 รอบ) รุ่น D5C132SB2
มอเตอร์กันระเบิด Marelli Explosion Proof 15 HP(3,000 รอบ) รุ่น D5C160MA2
มอเตอร์กันระเบิด Marelli Explosion Proof 1/2HP(1,500 รอบ) รุ่น D5C71B4
มอเตอร์กันระเบิด Marelli Explosion Proof 1HP(1,500 รอบ) รุ่น D5C80ฺB4
มอเตอร์กันระเบิด Marelli Explosion Proof 2HP(1,500 รอบ) รุ่น D5C90L4
มอเตอร์กันระเบิด Marelli Explosion Proof 3HP(1,500 รอบ) รุ่น D5C100LA4
มอเตอร์กันระเบิด Marelli Explosion Proof 5.5HP(1,500 รอบ) รุ่น D5C112M4
มอเตอร์กันระเบิด Marelli Explosion Proof 7.5HP(1,500 รอบ) รุ่น D5C132SA4
มอเตอร์กันระเบิด Marelli Explosion Proof 10 HP(1,500 รอบ) รุ่น D5C132MA4
มอเตอร์กันระเบิด Marelli Explosion Proof 15 HP(1,500 รอบ) รุ่น D5C160MฺB4

               
Sitemap หมวดหมู่