หัวขับลมพร้อมบอลวาล์ว ( Pnumatic Actuator )
มอเตอร์ HITACHI 125 แรงม้า รุ่น 125 TFO-KK (DK)/125HP/380V
มอเตอร์ HITACHI 100 แรงม้า รุ่น 100 TFO-KK (DK)/100HP/380V
มอเตอร์ HITACHI 75 แรงม้า รุ่น 75 TFO-KK (DK)/75HP/380V
มอเตอร์ HITACHI 60 แรงม้า รุ่น 60 TFO-KK (DK)/60HP/380V
มอเตอร์ HITACHI 50 แรงม้า รุ่น 50 TFO-KK (DK)/50HP/380V
มอเตอร์ HITACHI 30 แรงม้า รุ่น 30 TFO-KK (DK)/30HP/380V
มอเตอร์ HITACHI 40 แรงม้า รุ่น 40 TFO-KK (DK)/40HP/380V
มอเตอร์ HITACHI 20 แรงม้า รุ่น 20 TFO-KK (DK)/20HP/380V
มอเตอร์ HITACHI 15 แรงม้า รุ่น 15 TFO-KK (DK)/15HP/380V
มอเตอร์ HITACHI 1/4 แรงม้า รุ่น 1/4 EFOUP-KT/1/4HP/220V
มอเตอร์ HITACHI 1/3 แรงม้า รุ่น 1/3 EFOUP-KT/1/3HP/220V
มอเตอร์ HITACHI 1 แรงม้า รุ่น 1 EFOUP-KR/1HP/220V
มอเตอร์ HITACHI 1/2 แรงม้า รุ่น 1/2 EFOUP-KT/1/2HP/220V
มอเตอร์ HITACHI 1/2 แรงม้า รุ่น 1/2 EFOUP-KR/1/2HP/220V
มอเตอร์ HITACHI 25 แรงม้า รุ่น 25 TFO-KK (DK)/25HP/380V
เพรสเชอร์สวิทซ์ danfoss RT110
ตัวปรับแรงดันลม รุ่น AR5000-10
ตัวปรับแรงดันลม รุ่น AR5000-06
ตัวปรับแรงดันลม รุ่น AR4000-06
ตัวปรับแรงดันลม รุ่น AR4000-04
ตัวปรับแรงดันลม รุ่น AR3000-03
ตัวปรับแรงดันลม AR2000-02
กระบอกลมแบบกลมท่ออลูมิเนียม [ MAL Series ]
กระบอกลมแบบช่วงชักสั้น / Compact Cylinder [ SDA Series ]
กระบอกลมแบบมีเหล็กรั้ง [ SC Series ]
กระบอกลมแบบท่อโปรไฟล์ [ DNC Series/ ISO6431]
กระบอกลมแบบแกนคู่ [ TN Series ]
กระบอกลมแบบช่วงชักสั้น / Compact Cylinder [ CQ2 Series ]
กระบอกลมแบบกลมท่อสเตนเลท [ MA Series ]
เพรสเชอร์สวิทซ์ปั๊มลมสวอน 3-10 แรงม้า
เพรสเชอร์สวิทซ์ปั๊มลมสวอน 1-2 แรงม้า
มอเตอร์ ABB 4 แรงม้า รุ่น M2QA100L2A[3,000rpm]
มอเตอร์ ABB 5.5 แรงม้า รุ่น M2QA112M2A[3,000rpm]
มอเตอร์ ABB 7.5 แรงม้า รุ่น M2QA132S2A[3,000rpm]
มอเตอร์ ABB 10 แรงม้า รุ่น M2QA132S2B[3,000rpm]
มอเตอร์ ABB 15 แรงม้า รุ่น M2QA160M2A[3,000rpm]
มอเตอร์ ABB 20 แรงม้า รุ่น M2QA160M2B[3,000rpm]
มอเตอร์ ABB 1 แรงม้า รุ่น M2QA80M4B[1,500 rpm ]
มอเตอร์ ABB 1.5 แรงม้า รุ่น M2QA90S4A[1,500 rpm ]
มอเตอร์ ABB 2 แรงม้า รุ่น M2QA90L4A[1,500 rpm ]
มอเตอร์ ABB 3 แรงม้า รุ่น M2QA100L4A[1,500 rpm ]
มอเตอร์ ABB 4 แรงม้า รุ่น M2QA100L4B[1,500 rpm ]
มอเตอร์ ABB 5.5 แรงม้า รุ่น M2QA112M4A[1,500 rpm ]
มอเตอร์ ABB 7.5 แรงม้า รุ่น M2QA132S4A[1,500 rpm ]
มอเตอร์ ABB 10 แรงม้า รุ่น M2QA132M4A[1,500 rpm ]
มอเตอร์ ABB 15 แรงม้า รุ่น M2QA160M4A[1,500 rpm ]
มอเตอร์ ABB 20 แรงม้า รุ่น M2QA160L4A[1,500 rpm ]
เพรสเชอร์เกจ 0 - 10 บาร์ หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/2 นิ้ว
เพรสเชอร์เกจ 0 - 6 บาร์ หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/2 นิ้ว

                
Sitemap หมวดหมู่